Zodra u deze website bezoekt, stelt u Vijverkoopjes in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Vijverkoopjes acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Vijverkoopjes zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking
Vijverkoopjes gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van uw bestelling.

Geen gebruik van gegevens door derden 
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Vijverkoopjes onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Vijverkoopjes;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Clickgedrag 
Vijverkoopjes verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging 
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door Vijverkoopjes voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Vijverkoopjes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Inzage
Vijverkoopjes.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Vijverkoopjes over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen,
dan kunt u per e-mail contact opnemen met Vijverkoopjes.nl via info@vijverkoopjes.nl. Vijverkoopjes zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Uitschrijven voor onze nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door via het contactformulier dit kenbaar te maken of via een link in de nieuwsbrief.

Privacybeleid